FIRMA: Vita Nikolin

ADRESA: Mečice 211 Melčice-Lieskove 913 05 SLOVAKIA

IČO: 453225767

DIČ: 1126767939

Číslo živnostenského registra: 350-44879

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín